Ważne informacje
Harmonogram naboru wniosków - RPO WL
Szanowni Państwo
 
Informujemy, że trwają, lub są planowane konkursy naboru wniosków w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Harmonogram naboru wniosków - PARP
Prezentujemy aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia przez PARP w 2019 roku.
AKTUALNOŚCI

09

14

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Pracodawcami Ziemi Lubelskiej oraz Lokalną Grupą Działania „Ziemia Biłgorajska” ogłasza pierwszą edycję konkursu „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych prowadzących działalność na terenie powiatu biłgorajskiego. W wyniku konkursu wyłonieni zostaną laureaci, którym wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach: „Firma”, „Młoda Firma”, „Produkt/Usługa”, „Gospodarstwo Rolne” oraz „Ambasador Ziemi Biłgorajskiej”. Laureaci oraz wyróżnieni oprócz okolicznościowych statuetek otrzymają prawo do posługiwania się certyfikatem „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości 2018”.Konkurs „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości” ma na celu szeroko rozumianą promocję gospodarczą firm, przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych działających na terenie powiatu biłgorajskiego, a poprzez to również kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego i regionu biłgorajskiego jako dogodnego obszaru do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.Zachęcamy Państwa, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, organizacje pozarządowe a także samych przedsiębiorców oraz rolników indywidualnych do zgłaszania swoich kandydatów do nagrody w poszczególnych kategoriach.Termin zgłaszania kandydatur upływa 19 września. Zgłosić swojego kandydata można na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na dole strony. Formularz można dostarczyć do siedziby BARR S.A. przy ul. Kościuszki 65 lub zeskanowany przesłać na adres biuro@barr.org.pl.Konkurs zakończy się galą przedsiębiorczości w dniu 5 października, na której poznamy zwycięzców. Galę poprowadzi znany prezenter telewizyjny Maciej Orłoś.Chcemy, aby konkurs „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości” na stałe wpisał się w kalendarz imprez na terenie powiatu biłgorajskiego.
 
 
 

08

07

Szanowni Państwo w imieniu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zachecamy do wypełnioenia ankiety internetowej.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako instytucja otoczenia biznesu stara się sprostać Państwa oczekiwaniom i potrzebom w zakresie szeroko pojętych usług doradczych związanych z prowadzeniem przez Państwa działalności. Chce tak przygotować ofertę usług dla Państwa, aby w pełni odpowiadała na Państwa potrzeby. W związku z tym, przygotowałas krótką ankietę, która pozwoli poznać Państwa oczekiwania i potrzeby w tym zakresie. Serdecznie prosimy o jej wypełnienie (nie powinno to Państwu zająć dłużej niż 10 minut). Ankieta jest dostępna w wersji on-line na naszej stronie www.barr.org.pl (baner "zapotrzebowanie na usługi doradcze - ankieta") lub bezpośrednio pod linkiem:
http://www.barr.org.pl/ankieta-msp/

Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

07

20

Uprzejmie informujemy, iż z budżetu Ministra Inwestycji i Rozwoju finansowany jest instrument pożyczkowy "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka".
Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i około turystycznej, mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie 5 województw Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko - mazurskiego). Wartość jednostkowej pożyczki to maksymalnie 500 tys. zł.
Dodatkowe ułatwienia (m.in. dodatkowa obniżka oprocentowania, brak wymaganego wkładu własnego) zostały przewidziane dla obiektów mających status Miejsc Przyjaznych Rowerzystom położonych wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (www.greenvelo.pl).

Polska Wschodnia to makroregion o niekwestionowanych walorach turystycznych. Pożyczki na rozwój turystyki pozwolą przedsiębiorcom rozszerzyć ofertę i podnieść jej jakość a przez to przyciągnąć jeszcze więcej odwiedzających. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o włączenie się w upowszechnienie informacji o pożyczkach w Państwa gminie.
 
Więcej informacji TUTAJ

07

20

W imieniu Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zapraszamy do bezpłatnego udziału w seminarium pt. Formy finansowania działalności gospodarczej oraz sposoby na zwiększenie produktywności firmy, które odbędzie się w dniu 30-07-2018 r. w siedzibie Fundacji OIC Poland przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie.
WIDEO
ciasteczka
strona korzysta z cookies