System promocji i informacji
zapisz jako pdf
System promocji i informacji gospodarczej w Gminie Biłgoraj to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007 - 2013. 
Głównym celem projektu jest promocja społecznego i gospodarczego potencjału gminy. Koncentruje się ona na dwóch aspektach :
1. Ukazanie atrakcyjności gminy pod względem możliwości lokowania inwestycji.
2. Skuteczne i profesjonalne informowanie o możliwościach inwestycyjnych i współpracy gospodarczej z lokalnymi przedsiębiorcami i władzami.
 
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
  •  opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla Gminy Biłgoraj, czyli między innymi nowego loga gospodarczego oraz hasła promującego gminę jako miejsce atrakcyjnego gospodarczo i turystycznie.
  •  organizacja 2 for lokalnej przedsiębiorczości
  •  wyjazdy studyjne na misje gospodarcze, seminaria i konferencje
  • utworzenie portalu internetowego z aplikacją mobilną
  • organizacja 2 imprez plenerowych promujących gminę Biłgoraj
  • wydanie katalogu gospodarczego, informatora oraz folderu
ciasteczka
strona korzysta z cookies