Ważne informacje
Harmonogram naboru wniosków - RPO WL
Szanowni Państwo
 
Informujemy, że trwają, lub są planowane konkursy naboru wniosków w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Harmonogram naboru wniosków - PARP
Prezentujemy aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia przez PARP w 2019 roku.
AKTUALNOŚCI

04

12

Wprowadzasz na rynek innowacje?

Wykorzystaj potencjał doradczy Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i zdobądź nawet 700 tys. zł na inwestycje i do 350 tys. na usługi.

04

12

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów.

Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:15 w Restauracji Kamiński w Kępnie (ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34, Kępno).

W spotkaniu weźmie udział Pani Minister Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pan Minister Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas wystąpień Ministrów zostaną m.in. omówione filary rozwoju dla Polski:
 
  • Mieszkanie Plus
  • Dostępność Plus
  • rynek pracy
  • infrastruktura drogowa i sportowa

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail spotkaniaregionalne@mr.gov.pl.
 

04

11

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Biłgoraj


INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ


W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.http://www.wody.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

03

12

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się w Zamościu 21 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu (ul. Partyzantów 3, Zamość).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

1. Wsparcie dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia:
• prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
• przygotowanie i wdrożenie technologii oraz faza inwestycyjna

2. Wsparcie dla firm z Programu Polska Wschodnia
• rozpoczęcie i rozwój działalności firmy (start-upy)
• innowacje z wykorzystaniem wyników badań B+R
• innowacje z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego

3. Wsparcie w zakresie rozpoczęcia i rozwoju działalności na rynkach zagranicznych
• Wprowadzenie produktów i usług na rynki zagraniczne - wsparcie z Programu Polska Wschodnia
• Programy promocji dla MŚP na rynki zagraniczne (np. programy branżowe, targi i misje) – oferta dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój
• Eksport. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania handlu zagranicznego
• Możliwości oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Potencjalne rynki i kanały dystrybucji
• Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych – instrumenty wspierające ekspansję zagraniczną. Bezpieczna wymiana handlowa,

4. Wsparcie dla firm z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego
Po części prezentacyjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.
Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego,

Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem:

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl
WIDEO
ciasteczka
strona korzysta z cookies